top

Kalender 2017

Kirkebil, kan bestilles hos DanTaxi på telefon:  46 75 75 75 (Ring til præsten og tilmeld dig som bruger af kirkebilen)
Dag/måned: Aktivitet: Tid: Præst: Sted: Særligt:
Januar:

1. Nytårsdag 14.00 tdj Rorup
4. 19.00 mnk Glim Koncert-gudstjeneste med

Copenhagen Wash Board Five. Nytårsjazz fra 1920'erne New Orleans. Vin og vand

8. 1. se Hellig tre Konger 10.00 mnk Glim Spejdernes Nytårsparade. Børne- og familiegudstjeneste
15. 2. se H3K 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
19. 10.30 mnk ØmHuset. Kaffe og samvær. Midlertidigt flyttes arrangementet til Sognehuset grundet ombygningen af ØmHuset
22. 3. se H3K 10.00 mnk Glim Afløring af maleri skænket til Glim Kirke. Elof Risebye: "Bøn". Kirkekaffe.
25. 19.00 mnk Rorup Aftensang
25. 19.30 Sognehuset Foredrag om Fransk Guyana ved Verner Jensen
29. 4. se H3K 10.00 mnk Rorup
Februar:
1. 19.00 mnk Glim Koncert-gudstjeneste med

Middelaldermusik af Gioia. Middelalderensemblet Giòia spiller festlig, sprudlende og livlig dansemusik og giver et moderne bud på den tidligst nedskrevne instrumentalmusik overhovedet, som stammer fra årene 1250-1450 fortrinsvis fra Italien og Frankrig.
Vin og vand

5. Sidste se. H3K 10.00 mnk Glim
12. Septuagesima søndag 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
14. 19.00 mnk Rorup Aftensang
14 19.30 Sognehuset Orienteringsmøde og efterfølgende opstillingsmøde til et suppleringsvalg til Rorup Menighedsråd.
Foredraget om Jerusalem er aflyst.
16. 10.30 ØmHuset. Kaffe og samvær. Midlertidigt flyttes arrangementet til Sognehuset grundet ombygningen af ØmHuset
19. Seksagesima søndag  9.00 tdj Glim
26. Fastelavnssøndag 10.00 mnk Rorup Spejderne medvirker til familie- og børnegudstjenesten. Tøndeslagning i præstegården, fastelavnboller og kakao
Marts:
1. 19.00 mnk Glim Koncert-gudstjeneste med Barmsnæskoret. Kirkekaffe
5. 1. søndag i fasten 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
12. 2. s i fasten  9.00 tdj Glim
12. 16.00 Glim Orgelindvielse med domorganist Kristian Olesen og mezzosopran Anna Caroline Olesen.
14. 19.00 mnk Rorup Aftensang
14. 19.30 mnk Sognehuset Foredrag ved Hans Jørgen L. Larsen. Sønderjylland stemmer sig tilbage til Danmark - 1920
16. 10.30 Sognehuset ØmHusets kaffe og samvær. Midlertidigt flyttes arrangementet til Sognehuset grundet ombygningen af ØmHuset
19. 3. s i fasten 10.00 mnk Rorup
19. 16.00 Hvalsø

Københavns Kantatekor opfører Händels Messias. Lejre Provstis arrangement i Lejre Kulturdage.
Billetter købes på nettet, se linket på forsiden, eller ved henvendelse til Marianne Kristensen. 100 kr.

26. Midfaste 10.00 mnk Glim
29. 13.00 Sognehuset Sangeftermiddag med spisning. 80 kr. tilmelding til Alice Nielsen, mobil 20 21 08 59 mail: a.a.nielsen@os.dk
April:
2. Mariæbebudelsesdag 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
9. Palmesøndag  9.00 tdj Glim
12. 19.00 Glim Påskekoncert. Kirkens organist Jakob Friis spiller orgelkoncert med passions og påskemusik. 
13. Skærtorsdag  9.00 mnk Glim
13. Skærtorsdag 10.00 mnk Rorup
14. Langfredag 10.00 mnk Glim
16. Påskedag  9.00 mnk Rorup
16. Påskedag 10.00 mnk Glim
17. 2. påskedag 10.00 mnk Rorup Påskefrokost efter gudstjenesten. 50 kr. Tilmelding til Marianne Kristensen mobil 23 31 71 37 mail: mnk@km.dk
20. 10.30 Sognehuset ØmHusets kaffe og samvær. Midlertidigt flyttes arrangementet til Sognehuset grundet ombygningen af ØmHuset
23. 1. se. påske 10.00 mnk Glim
30. 2. se. påske 10.00 mnk Rorup
Maj:
3. 19.00 mnk Glim Koncert-gudstjeneste med Jens Hartmann og Nicholaj Siltan. Musik fra 1940'erne i ny fortolkning.
6. 10.00 mnk Glim Lørdagsdåb
7. 3. se. påske 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
12. Bededag 10.00 mnk Glim Konfirmation
14. 4. se. påske  9.00 tdj Rorup
17. 17.00 mnk Glim Babygudstjeneste. Afsluttende gudstjeneste for babysalmesangsholdet.
21. 5. se. påske 10.00 mnk Glim
25. Kr. Himmelfartsdag  9.30
11.00
12.30
mnk Rorup Konfirmation
28. 6. se. påske 10.00 mnk Rorup Konfirmation
31. 19.00 mnk Rorup Aftensang
31. 19.30 mnk Sognehuset Foredrag med Carl Erik Lundgaard om "Humor og lyst - livets salt".
Juni:
4. Pinsedag  9.00 mnk Glim
4. Pinsedag 10.00 mnk Rorup kirkekaffe
5. 2. pinsedag 10.00 mnk Glim
7. 19.00 mnk Glim Koncertgudstjeneste. Barokmusik for cembalo, orgel, gambe og fløjte. Trioen er under ledelse af Angela Wertenbach.
11. Trinitatis søndag 10.00 mnk Rorup
14. 17.00 mnk Glim Babysalmesang
16. Udflugt til Moskeen i Roskilde.
Arrangementet er flyttet til den 25. august.
18. 1. se. trin. 10.00 mnk Glim
21. 13.00 Sognehuset Sangeftermiddag med spisning. 80 kr. Tilmelding til Alice Nielsen 20210859. a.a.Nielsen@os.dk
21. 14.30 mnk Rorup Eftermiddagsgudstjeneste
25. 2. se. trin. 10.00 mnk Rorup
Juli:
2. 3. se. trin.  9.00 tdj Glim
9. 4. se. trin.  9.00 tdj Rorup dåb
16. 5. se. trin.  9.00 tdj Glim
23. 6. se. trin.  9.00 tdj Rorup
30. 7. se. trin.  9.00 tdj Glim
August:
6. 8. se. trin. 10.00 mnk Rorup kirkekaffe
13. 9. se. trin. 10.00 mnk Glim
20. 10. se. trin. 10.00 mnk Rorup
25. Roskilde Udfulgt til Moskeen i Roskilde med sognepræst Steen Dilling som guide. Tilmelding er nødvendig til Marianne 23317137 eller mnk@km.dk
27. 11. se. trin. 10.00 mnk Glim
30. 13.00 Sognehuset Sangeftermiddag med spisning. 80 kr. Tilmelding til Alice Nielsen 20210859. a.a.Nielsen@os.dk
September:
03. 12. se. trin 10.00 mnk Glim Høstgudstjeneste
10. 13. se trin.  9.00 tdj Rorup
17. 14. se. trin. 10.00 mnk Rorup Høstgudstjeneste og kirkekaffe
21. 10.30 Ømhuset Kaffe og samvær i det ny istandsatte ØmHuset
24. 15. se. trin  9.00 tdj Glim
27. 19.00 mnk Rorup Aftensang
27. 19.30 Sognehuset Museumsinspektør Søren Moses holder foredrag om Tadre Mølle.
Oktober:
1. 16. se. trin. 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
6. Provstiarrangement, skuespil om Luther.
7. Provstiarrangement, skuespil om Luther.
8. 17. se. trin. 10.00 mnk Rorup
8. 16.00 Glim Koncert

Forsanger Jonas H. Petersen i Hymns From Nineveh spiller solo. Billetter 120 kr. + gebyr købes på www.billetto søg på Jonas H Petersen

Eller købes ved indgangen, hvis der er flere tilovers.
15. 18. se. trin. 10.00 mnk Glim
22. 19. se. trin.  09.00 tdj Rorup
25. 19.00 mnk Rorup Aftensang
25. 19.30 Sognehuset Foredrag med Kristian Østergaard om "Luther - lystigt og ligefrem".
29. 20. se. trin. 10.00 mnk Glim
31. 19.00 mnk Glim Koncert-gudstjeneste   Reformationsjubilæet for 500 året for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517 fejres på spil dansk dagen med en koncert-gudstjeneste med en folkemusik duo ledet af Niels. Duoen er lige udkommet med en cd'en: "Sange fra taget".
November:
05. Alle helgens dag  9.00 mnk Glim
05. Alle Helgens dag 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
12. 22. se. trin. 10.00 mnk Glim
16. 10.30 ØmHuset Kaffe og samvær
19. 23. se. trin.  9.00 tdj Rorup
22. 19.00 mnk Rorup Aftensang
22. 19.30 mnk Sognehuset Foredrag med ny forstander på Osted Fri- og efterskole, Per Krøis Kjærsgaard om Den danske sang Top 50.
26. Sidste søndag i kirkeåret 10.00 mnk Rorup
December:
03. 1. s. i advent  9.00 tdj Glim
03. 16.00 Glim Julekoncert med Anne Linnet. Køb billet 350 kr. + gebyr på www.billetto.dk evt. overskydende billetter kan købes ved indgangen kontakt eller mobilepay.
06. 13.00 Sognehuset Sangeftermiddag med spisning. Julehygge og julefortælling ved Sognepræsten.
10. 2. s. i advent 10.00 mnk Rorup Kirkekaffe
17. 3. s. i advent 10.00 mnk Rorup
19. 19.00 mnk Glim De ni Læsninger. Sammen med konfirmanderne vil vi - både frelsehistorisk og med de bedste julekalendersange de kender - gøre den kirkelige juleforberedelse traditionel og ny.
23. Lille juleaften 14.30 mnk Rorup Før-julegudstjeneste.
24. Juleaften 13.30 mnk Rorup
24. Juleaften 15.00 mnk Glim
24. Juleaften 16.30 mnk Rorup
25. 1. juledag  9.00 mnk Rorup
25. 1. juledag 10.00 mnk Glim
26. 2. juledag  9.00 tdj Rorup
31. julesøndag 10.00 mnk Glim
Rorup Kirke - Rorupvej 15 - 4320 Lejre | Glim kirke - Glimvej 2 - 4000 Roskilde
Præst: Marianne Kristensen - 4649 7137  
 
 
Webdesign © +45 21420000

Copyright © Rorup & Glim kirker - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.