top

Død og begravelse

   
       

Fødsel

Dåb

Navneændring

Juniorkonfirmand

Konfirmander

Bryllup

Død og begravelse

    
Begravelse og bisættelse
  
En kirkelig begravelse og bisættelse er de pårørendes afsked med den afdøde. I salmer og bøn, i bibelord og i mindeord over afdøde former den kirkelige handling en personlig afsked og et ord fra Gud til trøst til enhver som sidder i tabet og sorgen over at have mistet.
  
Jordpåkastelsen.
  
Jordpåkastelsen står i centrum for i en kirkelig begravelse og bisættelse. ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå” Ordene tegner den kristne virkelighed og sætter en ramme omkring ethvert døbt menneskes liv som er: liv — død - liv.
  
Ritualet.
  
Begravelses- og bisættelsesritualet knytter til i dåbsritualet. Ligesom man i dåben blev Guds barn, så er man det også i døden og i opstandelsen. Ved dåben lovede Gud at være med alle dage indtil verdens ende og i døden håndhæver Gud det løfte gennem opstandelsen.
Ingen skal blive i døden. Døden er kun en overgang til det evige liv hos Gud.
  
På samme måde som man betragter livet som en gave, kan man anskue det, som sker efter døden som en gave. Opstandelsen er en gave — en livsgave til evigt liv.
  
Forberedelserne:
  
Ved dødsfald kontaktes præsten og sammen forbereder man begravelsen eller bisættelsen i kirken. Der bliver talt om afdødes betydning for de pårørende og salmer vælges til den kirkelige handling.
  
Der er mange forberedelser at gøre mit i sorgen over at have mistet. Bedemanden hjælper med det praktiske. Der er også forskellige skikke og ønsker forud for den kirkelige handling. F.eks. om afdøde skal synges ud fra hjemmet og køres i kirkens kapel. Eller om udsyngningen skal foregår fra sygehuset.
  
Hvad gør jeg?
  
Allerførst.
  
En læge skal kontaktes og udfærdige en dødsattest. En bedemand skal kontaktes og dødsfaldet skal anmeldes digitalt på www.borger.dk Præsten skal kontaktes og begravelsen eller bisættelsen aftales og forberedes.
  
Graven.
  
Ved en begravelse er det vigtigt at kontakte graveren. Et gravsted skal måske vælges og købes og graven skal graves til den kirkelige handling. Vi beregner to hverdag fra aftalen med graveren.
  
Ved en bisættelse skal man vælge et urnegravsted, en plade i plænen eller fællesgraven, hvis familien ikke allerede har en grav, som kan benyttes. Priser og mere information om gravtyper fås hos graveren.
  
Stenhuggeren skal også kontaktes. Der kan gå flere måneder før stenen kan sættes på et kistegravsted. Det afhænger af årstid, nedbør og jordforhold.
  
Ikke medlemmer.
  
Ikke medlemmer skal kontakte kirkeværgen for den kirkegård, hvor de ønsker et gravsted eller en urnenedsættelse. Ikke medlemmer må benytte kapellet på kirkegården til kisten. Ikke medlemmer kan ikke gøre krav på en kirkelig handling. Priser og mere information om gravtyper fås hos graveren.
  
Når den sidste salme er sunget.
   
Det er godt at få besøg i tiden efter et dødsfald. Treklangen: liv — død — liv gælder ikke kun for afdøde. For alle som sidder i dødens skygge, gælder det, at livet skal komme tilbage igen i sin vitalitet. Lad dig forstyrre af venner og familie og præsten. Det gør godt at mærke livet, også selvom alt er mørkt og tomt inden i.
  
Søg også søndagens gudstjeneste og hent trøst og ord til det vanskeligste i livet: at tage afsked og at rejse sig igen, så at livet igen kan opstå af døde.
  
Guds fred til dig og dine.
    
Vakant 17-12-2018
sognepræsten.
     
  
Rorup Kirke - Rorupvej 15 - 4320 Lejre | Glim kirke - Glimvej 2 - 4000 Roskilde
Præst: - Vakant  
 
 
Webdesign © +45 21420000

Copyright © Rorup & Glim kirker - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.