top

Fødsel

       

Fødsel

Dåb

Navneændring

Juniorkonfirmand

Konfirmander

Bryllup

Død og Begravelse

  
Civilregistrering foregår på kirkekontoret.
Jeres lille nyfødte har modtaget et personnummer fra jordmorderen. Der gives direkte besked fra jordmorderen til kirkekontoret, som registrer barnet og dets forældre, hvis forældrene ikke er gift, er det kun moderen som registreres.   
    
Faderskabserklæring/ O-A erklæring.
Er barnets far ikke gift med barnets mor, skal der laves en digital omsorgs- og ansvarserklæring. Fristen på kirkekontoret er 14 dage efter barnets fødsel herefter sendes sagen til Statsforvaltningen. De har en lang espeditionstid. 
   
Navngivning foregår på www.borger.dk. Husk at I ved delt forældremyndighed skal kvittere i e-boks for det  navn, den anden har søgt om.
  
Pas bestilles på borgerservice, det er ikke nødvendigt at fremvise papirattester, når børnene er digitalt registreret med fødsel, forældre og navn.  

    
  
  
Rorup Kirke - Rorupvej 15 - 4320 Lejre | Glim kirke - Glimvej 2 - 4000 Roskilde
Præst: - Vakant  
 
 
Webdesign © +45 21420000

Copyright © Rorup & Glim kirker - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.